باشگاه خبرنگاران/ طی یک جدال خیابانی بر سر جای پارک ماشین که مقابل یکی از ساختمان‌های مسکونی در چین رخ داد، عابران شاهد یک درگیری غیرفیزیکی خنده‌دار بودند.
این صحنه توسط یکی از شاهدان فیلمبرداری و در شبکه‌های مجازی منتشر شد. در حالی که دو طرف ماجرا از دست هم عصبانی بودند، بدون هیچ تماس و برخوردی شروع به زدن هم کردند. حرکات آن‌ها گویای این است که هر دو رزمی‌کار هستند و قصد ترساندن یکدیگر را دارند.
در نهایت این جدال بدون هیچ جراحتی به پایان رسید، اما سوژه کاربران شبکه‌های مجازی شد و آن‌ها را سرگرم کرد. عده‌ای از کاربران این شیوه از درگیری که بدون هیچ تماس و خون و خونریزی خود را تخلیه کردند، مورد تأیید قرار دادند.
خیلی وقت‌ها در درگیر‌های خیابانی اتفاقات تلخی رخ می‌دهد و یک عمر پشیمانی را به همراه دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید