k ١
٠

باشگاه خبرنگاران/ گاهی اوقات دسته پتک دچار شکستگی می‌شود و نیاز به تعمیر یا تعویض پیدا می‌کند.
فیلم زیر نحوه تعویض دسته یک پتک شکسته را نشان داده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید