k ٣.١
٠

فرارو/ به آب انداختن کشتی‌ها پس از ساخت و یا تعمیر یکی از مهمترین مراحل انجام این کار است که باید بادقت و حساسیت زیادی انجام شود. این ویدئو نشان می‌دهد که مهندسان چگون این سازه‌های غول پیکر را برای راه اندازی به داخل کانال‌های آبی می‌اندازند
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید