خراسان/ اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های بالا بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای بالا پیدا کنید.


پاسخ در تصویر دوم است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : خراسان