آخرین خبر/ داره از شدت خواب بیهوش میشه ولی نمیتونه دست از سیب زمینی سرخ کرده بکشه!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید