خراسان/ کار خیر خود را دست کم نگیرید، در هرکار خیری خود را به قدر نخود هم شده شریک کنید، شاید همان کار خیر بی‌ریا قبول و باعث نجاتتان شد. ضمن این که انجام کار خیر توفیق آور است (توفیق زیارت، رفیق خوب، همسر و فرزند خوب و...) انجام کارخیر اول، کارخیر دوم را برای شما به ارمغان می آورد و این خیر دایمی باعث سعادتمندی و نجات انسان می‌شود.
آیت ا... بهجت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید