خراسان/ با توجه به اعداد داده شده در شکل بالا، گزینه مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.

پاسخ در تصویر دوم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید