آخرین خبر/ گربه ای رو تو برف پیدا میکنن و فکر میکنن مُرده بعد یکدفعه میبینن تنفس داره. بقیه ش رو خودتون ببینید
حامی حیوانات بی پناه باشیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید