آخرین خبر/ یک فیلم بردار حیات وحش که برای فیلمبرداری از زرافه ها به طبیعت رفته بود با دیدن این صحنه از تعجب بر جای خود خشکید. این فیلمبردار می گوید که زرافه ها گیاهخوار هستند و من معمولا آن ها را درحال خوردن گیاه میدیدم اما این بار آن ها را در حال جویدن استخوان حیوانات مرده دیدم و فکر کردم که که یک زرافه گوشتخوار پیدا کرده ام. اما این حرکت زرافه برخلاف تصور این فیلمبردار یک حرکت هوشمندانه برای تامین کلسیم بدن است. زرافه ها با جویدن استخوان حیوانات کلسیم بدنشان را تامین میکنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید