آخرین خبر/ یکی از مشتری های این فروشگاه گفته که هر وقت به این فروشگاه میام این گربه همینجا خوابیده!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید