آخرین خبر/ دریاچه ای با هزاران عروس دریایی
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید