آخرین خبر/ مسابقه بامزه پیداکردن غاز با چشم بسته!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید