آخرین خبر/ ماجرای شنیدنی و تکان دهنده از شعر بابا فغان شیرازی و مُهر آستان امام رضا علیه السلام با روایت گری صابر خراسانی.