باشگاه خبرنگاران/ یک شیر نر دست آموز در باغ وحشی در آمریکا در جلوی چشم بازدیدکنندگان به مربی‌اش حمله کرد.
نکته جالب این بود که شیر ماده برای نجات دادن مربی تلاش می‌کرد.