آخرین خبر/ این مرد هندی آنقدر به طلا علاقه دارد که حتی برای دوران کرونایی هم برای خودش ماسک طلا ساخته است.