شهر حدیث/ امام صادق علیه ‏السلام :
آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند ، تشنه کام مى‏ میرند و تشنه ‏کام محشور مى‏ شوند و تشنه کام به دوزخ مى‏ روند .

ثواب الأعمال : 290 / 5 منتخب میزان الحکمة : 186