باشگاه خبرنگاران/ گورخر برای شیرها یک شکار مطلوب به شمار می‌آید و این حیوانات درنده برای به دام انداختن گورخرها معمولا به صورت گروهی حمله می‌کنند.
در فیلم زیر تصاویری تماشایی از حمله شیرها برای شکار گورخرها را می‌بینید.