آخرین خبر/ دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای علی فانی - دعای هفتم صحیفه سجادیه دعایی است که امام سجاد علیه‌السّلام آنگاه که امر مهمی بر ایشان پیش می‌آمد یا در شرایط اندوه و سختی قرار می گرفتند می‌خواندند.
فضای کلی دعای هفتم این است که امام سجاد (ع) متضرعانه به درگاه خدای متعال رفته است. امام سجاد (ع) در دعای 47 به خدا عرض می کنند که خدایا من از گرفتاری که به سمتم آمده نجات پیدا نمی کنم مگر با تضرع و زاری. امام سجاد (ع) در این دعا مانند بنده ای ذلیل به درگاه خدا رفته و در اوج بندگی خدای متعال تضرع می کند، چرا که نجات انسان در تضرع است. امروز نیز که بیماری کرونا از نظر جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و معیشتی بسیاری از خانواده ها را گرفتار کرده ان شالله خواندن دعا به ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه با حالت تضرع بتواند مدت گرفتاری به این بیماری را کوتاه کند.