آخرین خبر/ این پسر هندی عاشق موتورسیکلت بوده اما خانواده توان خرید موتور نداشتند برای همین خودش دست به کار میشه با استفاده از وسایل دورریختنی دوچرخه اش رو تبدیل به موتور سیکلت میکنه.