باشگاه خبرنگاران/ طبق روایت امام رضا (ع) عقل شخص مسلمان تکمیل نیست مگر اینکه ده خصلت را دارا باشد. ده خصلتی که بیشتر آن‌ها مربوط به روابط اجتماعی و اخلاق فردی در برخورد با دیگران است.