آخرین خبر/ مواجهه عجیب با پلیس راهنمایی و رانندگی در آفریقا