آخرین خبر/ نتوانم ز زمین جسم تو را بردارم گرهی کور بیفتاده علی در کارم آنچنان قطع شده جملگی اعضایت چاره آن است که جسمت به عبا بگذارم .

نمونه کار تیم طراحان مرکز رسانه ای سرو
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar