آخرين خبر/ در زمان هاي گذشته، يکي از خلفاي عباسي خوابي مي بيند. خوابگزاري را ميطلبد و مي گويد: خواب ديدم که تمامي دندانهايم افتاده تعبيرش چيست؟
خوابگزار پاسخ مي دهد: تعبير خواب شما اينست که تمام اقوام و بستگانت قبل از شما خواهند مرد!!
خليفه ازاين سخن برآشفته مي شود و مي گويد: مردک زندگي پس از بستگانم به چه درد من مي خورد؟
و دستور مي دهد تا بخاطر اين گستاخي، تازيانه اي چند به او زده و اخراجش مي کنند.
خوابگزار ديگري را مي طلبد و خواب خود را باز گو مي نمايد. خوابگزار عاقل و فهميده، در تعبير خواب مي گويد:
- عمر خليفه طولاني تر از عمر ساير بستگان وخويشانش خواهد بود.
خليفه شاد مي شود و با پرداخت صله گرانبها، او را مرخص مي نمايد.
کلماتي که براي سخن گفتن مي گزينيم، مي تواند سرنوشت ما را عوض کند

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar