خراسان/ فراتر از يک کالا يا خدمات خوب، هنر فروشنده است که مشتري را مجاب به خريد مي‌کند

اصول کلي فروش يک محصول براي مشاغل مختلف کمابيش ثابت است و از يک قانون کلي 1+5 پيروي مي‌کند. البته ممکن است برحسب نوع بازار، جنس و خدمات يا مشتري، برخي جزئيات متفاوت باشند اما دانستن اين قوانين کلي به شما کمک مي‌کند در اين شرايط سخت بازار، فروش بيشتري داشته باشيد.
 
1-  به استقبال مشتري برويد|     فروش نتيجه يک تعامل دوسويه است؛ مشتري به کالايي نياز دارد و ما هم مي‌خواهيم با فروش درآمدزايي کنيم. همين‌که مشتري تا محل کسب وکار شما آمده سهم خودش را ايفا کرده، حالا نوبت شماست که به‌سمت او برويد. نوع استقبال شما مي‌تواند حس خوبي در مشتري ايجاد کند.
 

2-  ثابت کنيد متوجه حضورش هستيد|     نبايد مشتري را به‌حال خود رها کنيد و سردرگوشي به‌بازي مشغول باشيد يا از تلويزيون فوتبال ببينيد. بعد از استقبال به مشتري نشان دهيد حضور او براي شما مغتنم و با ارزش است اما موي دماغش نباشيد و رگال به رگال با او حرکت نکنيد. گاهي يک مشتري نمي‌داند دقيقاً چه‌چيزي مي‌خواهد بنابراين پرسيدن سوالي مثل: «دقيقاً چي‌مي خواين بگين تا بيارم» به او اين حس را القاء مي‌کند که شما کم حوصله هستيد.
 
3-  مشاوره بدهيد اما تصميم نگيريد|     مشتري پول را پرداخت مي‌کند بنابراين شما بايد يک مشاوره صادقانه بدهيد، معايب و مزاياي هر کالا را بگوييد. عبارت‌هاي کليشه‌اي مثل: «از همين براي مادر و خانم خودم بردم» حتي اگر واقعي باشد کارايي ندارد. مشاوره درست بدهيد اما به‌جاي مشتري تصميم نگيريد.
 
4-  از بيان اطلاعات زياد خودداري کنيد|     اطلاعات سرراست، کاربردي و قابل فهم براي مشتري ضروري است اما اطلاعات زياد، انتخاب را سخت مي‌کند. اطلاعات را دسته‌بندي کنيد تا به‌انتخاب مشتري کمک کنيد.
 
5-  بدبدرقه نباشيد|     مشتري هيچ وظيفه‌اي براي خريد از شما ندارد. هرچند گاهي مشترياني هستند که يک مغازه را زيرو رو مي‌کنند و در نهايت با يک بهانه بدون خريد خارج مي‌شوند. اما در کل نبايد در ازاي چند سوال و کمي وقت ، توقع خريد قطعي از مشتري داشته باشيد. ممکن است بدرقه بد شما باعث شود او ديگر برنگردد يا به ديگر مشتريان هم بگويد.
 
1+5-  انواع خدمات را فراموش نکنيد|    غير از خدمات حين فروش و بعد از فروش، يعني مشاوره دادن حين خريد و تضمين اصالت و کيفيت براي بعد از خريد نياز به دو خدمت ديگر داريد تا فروش‌تان زياد شود. اولي خدمات قبل از فروش است. يعني معرفي کالا يا خدمات به مشتري تا مزيت کالاي شما را بداند و به سمت فروشگاه شما بيايد. ديگري خدمات بدون فروش. يعني مشتري بالقوه را تبديل به مشتري آينده کنيد. مثل همان بدرقه مناسب.
 
نويسنده : سيد سورنا ساداتي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar