تسنيم/ اي مردم! پس از اين مصيبت کداميک از مردان شما به سرور خواهد نشست؟ کدام دلي است که از غم و اندوه و درد تهي بماند؟ کدام چشمي است که از ريختن اشک امتناع ورزد؟ هفت آسمان بر او گريستند و ارکان آسمان‌ها به خروش آمد و اطراف زمين ناليد.


*****

هشتم صفر

رد پاي اشتران بر زمين نقش زد و روز از پس روز گذشت، تا کاروان به مدينه رسيد.

خورشيد سر فرو بُرد و در پس افق رُخ در هم کشيد،

پشت ديوار مدينه، سيدالساجدين کاروان را از حرکت  واداشت.

خبر منزل گزيدن کاروان با شاعري به اهل مدينه رسيد،

مدينه به سوگ نشست، سراسر عزا و ماتم شد،

مردمان به سر زنان و مويه‌‏کنان، پشت ديوار شهر آمدند.

ناله سر دادند و گريستند.

سيدالساجدين حمد کرد پروردگار دو جهان را و زبان به مدح و ثنا و ستايش او گشود.

گفت: حمد مي‌‏کنم پروردگارم را که ما را به مصيبت‏‌هاي بزرگي که در اسلام واقع شد، آزمود.

اي جماعت مردم! اباعبدالله و عترت او را کشتند و زنان و کودکان او را اسير کردند،

سر مبارک او را در شهرها بر نيزه گرداندند،

و اين مصيبتي است که نظير و مانندي نخواهد داشت.

اي مردم! پس از اين مصيبت کداميک از مردان شما به سرور خواهد نشست؟

کدام دلي است که از غم و اندوه و درد تهي بماند؟

کدام چشمي است که از ريختن اشک امتناع ورزد؟

هفت آسمان بر او گريستند و ارکان آسمان‌ها به خروش آمد و اطراف زمين ناليد،

شاخه‌هاي درختان و ماهيان و امواج دريا و ملائک مقرّب و همه‏ اهل آسمان‌ها در اين مصيبت گريستند.

کدامين دل تاب دارد که از مصيبت کشته شدن حسين چاک نشود و براي او ننالد؟

کدام گوشي است که صداي شکافي را که در اسلام پديد آمده بشنود و کَر نشود؟

اي مردم! ما صبح کرديم در حالي که رانده شديم،

ما را پراکنده کردند و از وطن خود دور افتاديم،

گويا ما از فرزندان ترک و کابل‏‌ايم،

بي آنکه جرمي و يا عمل ناپسندي مرتکب شده باشيم با ما چنين کردند،

چنين رفتاري را در مورد نياکان بزرگوار خود هم نشنيده‏‌ايم، و اين به جز تزوير نيست.

به خدا سوگند اگر رسول‌‏الله به جاي آن سفارش‏‌ها که در حق ما کرد،

 به جنگ با ما فرمان مي‌‏داد، کاري بيش از اين نمي‏‌کردند!

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

چه مصيبت بزرگ و دردناک و دلخراشي است، و چه اندوه تلخ و بنيان کني!

اجر اين مصيبت که به ما روي آورده از خدا خواهانم، که اوست پيروز و منتقم.

*اين متن از سلسله‌ متن‌هاي «قافله‌سالار؛ همراه با کاروان حسيني(ع) تا اربعين» نوشتۀ «مجتبي فرآورده» است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar