دارالارشاد/ آقاي قدس مي گويد:« آيت الله بهجت(ره)مي فرمود: يکي از علماي بزرگ نجف هنگام سحر و وقت نماز شب پسر نوجوانش را صدا زد و گفت: برخيز و چند رکعت نماز شب بخوان. پسر پاسخ داد: چشم. آقا مشغول نماز شد و چند رکعت نماز خواند. ولي آقازاده برنخاست. باز آقا او را صدا زد باز پسر گفت: چشم.
آقا مشغول نماز شد ولي ديد فرزندش از رختخواب برنمي خيزد، براي بار سوم او را صدا زد. پسر گفت: حاج آقا، من دارم فکر مي کنم، همان فکري که درباره آن در روايت يک ساعت تفکر بهتر از يک سال عبادت است
آقا پرخاش کرد و فرمود:....(خود آيت الله بهجت کلمه را بر زبان جاري نکرد، ولي ما فهميديم که آن بزرگ مرد فرموده بود: پدر سوخته) آن فکري از عبادت يک يا شصت سال بهتر است که انسان را به خواندن نماز شب وادارد، نه اينکه انسان وقت نماز شب دراز بکشد و فکر بکند و به اين بهانه از خواندن آن شانه خالي کند»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar