راسخون/ لغو امتیاز تنباکو به واسطه فشار ناشی از فتوای "میرزای بزرگ شیرازی" (1270ش)
پس از این که ناصرالدین شاه قاجار در سفر به فرنگ، دچار کم پولی می‏شود، امتیاز کشت، تولید و فروش تنباکو به مدت بیش از نیم قرن را به یکی از سرمایه‏داران انگلیسی به نام تالبوت واگذار می‏کند تا خرج عیاشی‏های خود در غرب نماید. وقتی خبر در کشور می ‏پیچد با مخالفت علما و مردم مواجه می‏گردد و پس از مبارزات گسترده و گذشت هفده ماه از امضای قرارداد تنباکو، میرزای بزرگ شیرازی در فتوای مشهور خود، استعمال تنباکو را در حکم محاربه با امام زمان(عج) اعلام می‏کند و به شاه هشدار می‏دهد که در صورت عدم لغو قرارداد، فرمان جهاد صادر خواهد کرد.
سرانجام پایداری علما و حمایت مردم، ناصرالدین شاه را به پرداخت غرامت به تالبوت انگلیسی و لغو قرارداد مجبور ساخت. فتوای تاریخی تحریم تنباکو، توطئه ‏ای را که به دست ناصرالدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به انگلیسی‏ ها در حال شکل گرفتن بود در نطفه نابود کرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar