اخبار مشهد/ به بهلول گفتند: تقوا را توصيف کن؟
گفت: اگر در زميني که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شويد، چه مي‌کنيد؟
گفتند: پيوسته مواظب هستيم و با احتياط راه مي رويم تا خود را حفظ کنيم.
بهلول گفت: در دنيا نيز چنين کنيد، تقوا همين است. از گناهان کوچک و بزرگ پرهيز کنيد و هيچ گناهي را کوچک مشماريد؛ کوهها با آن عظمت و بزرگي از سنگهاي کوچک درست شده‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar