راسخون/ دولت عثماني در آغاز مشروطيت و زماني که دولت ايران درگير مسائل داخلي و مبارزه با آزادي خواهان و مشروطه‏طلبان بود، با فرصت‏طلبي، چند منطقه از نواحي مرزي ايران را مورد تجاوز قرار داد و برخي مناطق را به اشغال خود درآورد. در اين ميان، بر اثر اعتراض شديد روسيه و انگلستان، عثماني مجبور به تخليه آن نواحي گرديد، اما با حملات ديگر، آن مناطق را دوباره تصرف کرد. اين بار نيز بر اثر اعتراض روسيه و انگلستان، نيروهاي عثماني عقب‏نشيني کردند.

اعتراض اين دو دولت به خاطر ايران دوستي و يا رعايت حقوق بين‏الملل نبود بلکه آنان درصدد بودند تا ايران و منافع آن را خود به تنهايي به يغما ببرند و مزاحمي نداشته باشند. چنان که در اين مسير قراردادهاي استعماري فراواني عليه ايران امضا کردند. به طوري که ايران را به سه منطقه نفوذ روس و انگليس و بي‏طرف تقسيم کرده و به طور ثابت در کشور حضور نظامي داشتند.تاريخ رويداد : 10 مرداد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar