باشگاه خبرنگاران/ براي همه مان پيش آمده که گاهي آرزو کرده ايم که کاش مي توانستيم ذهن ديگران را بخوانيم و بفهميم به چه فکر مي کنند، انگار که از قدرتي جادويي برخوردار باشيم. اما اگر به شما بگوييم که مي توانيد تنها با دقت به زبان بدن آدم ها واقعاً ذهن شان را بخوانيد چه؟

گاهي ممکن است به خاطر اشتباه بودن حرکت بدني، از کلمات – با همه ي قدرت زيادي که دارند – برداشت ديگري شود. با اين حال، بيشتر زبان بدن ما به ناخودآگاه ما مربوط مي شود و ما به خود مي آييم و مي بينيم دست به کارهايي زديم که به قدري ناخودآگاه صورت گرفتند که تازه بعد از انجام شان به آن ها پي برديم.

در ادامه ترفندهايي به شما ياد خواهيم داد که با آن ها دست کمي از يک پيشگو نخواهيد داشت.

۱- به چشم هايش دقت کنيد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

نگاه کردن به سمت راست و بالا نشانه ي دروغگويي است چون با اين کار تخيل فرد فعال مي شود. اما نگاه به سمت چپ و پايين هنگام صحبت کردن نشان مي دهد که آن شخص يا در حال به ياد آوردن چيزي است يا دارد فکرش را جمع مي کند.

۲- اگر زياد سر تکان مي داد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

گاهي وقتي مشغول صحبت درباره ي چيزي هستيم که شخص مقابل مان علاقه اي به آن ندارد، ممکن است آن شخص شروع کند به پشت هم و بيش از حد تکان دادن سر خود. اگر در حال توضيح موضوعي براي کسي بوديد و ديديد بيش از حد سر خود را تکان مي دهد يعني شک دارد که بتواند طبق توضيحات شما عمل کند. به همين دليل بايد حواس خود را جمع کنيد و اگر متوجه اين حرکت در شخص مقابل تان شديد، شمرده تر صحبت کنيد و سعي کنيد آن را به شکل ديگري بيان کنيد تا متوجه توضيحات شما شود.

۳- اداي خنديدن را در مي آورد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

بيشتر ما از چين و چروک هايي که زودتر از موعد سر و کله شان دور چشم هايمان پيدا شده دل خوشي نداريم. اما چيزي که نمي دانيم اين است که همين چين و چروک ها مي توانند بگويند که خنده ي يک شخص واقعي است يا ساختگي. چون خنده ي ساختگي مسري نيست و بنابراين چشم ها هم همراه لب ها نمي خندند.

۴- فک خود را فشار مي دهد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

فشار دادن فک نشانه ي اضطراب است. اگر متوجه شديد شخص مقابل تان فک خود را فشار مي دهد، معنايش اين است که دارد به چيز اضطراب آوري فکر مي کند. اين اتفاق به طور ناخودآگاه مي افتد، چه آن شخص خود متوجهش باشد و چه نه.

۵- از کجا بفهميم احساسش ساختگي نيست؟

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

بلند کردن دست به طور کامل و با يک حالت راحت، تصوير قدرتمند و مسلطي به شخص مي دهد. برعکس، بالا آوردن دست تا پايين سر نشان دهنده ي نداشتن حس امنيت رواني و خجالتي بودن است.

۷- از کف دست هايش چشم برنداريد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

بسياري از حالت هاي دست مي توانند معني يا معاني اي داشته باشند. دو مورد از آن ها هست که مي خواهيم درموردش صحبت کنيم. اگر کف دست هايتان رو به بالا بود يعني داريد چيزي را پيشنهاد مي دهيد يا سؤال مي کنيد. اما اگر کف دست هايتان رو به پايين بود يعني داريد چيزي را دستور مي دهيد يا تقاضا مي کنيد.

۸- به فاصله اش تا خودتان دقت کنيد

با اين ترفندهاي روانشناسي ذهن ديگران را بخوانيد

براي اينکه متوجه شويد شخص مقابل تان از شما خوشش مي آيد يا نه، دقت کنيد که چقدر نزديک به شما ايستاده. و اگر به شخص مقابل تان نزديک شديد و او به عقب رفت، ممکن است معني اش آن باشد که اين رابطه متقابل نيست. حتي گاهي ممکن است بتوان از روي فاصله ي فيزيکي ميان دو نفر به رابطه ي آن ها پي برد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar