باشگاه خبرنگاران/ دنياي ما مملوء از رمز و راز است و تلاش براي پيدا کردن راهي براي رمزگشايي از آن‌ها مي‌تواند حتي نابغه‌ها را به بن بست برساند. اما معما‌هاي به ظاهر ساده‌ي زيادي هم هست که حل آن‌ها چند لحظه بيشتر وقت تان را نمي‌گيرد. با چند معماي سرگرم کننده همراه ما باشيد.

حالا يک قلم ، يک تکه کاغذ آماده کنيد و شروع کنيد! جواب معما‌ها هم در انتهاي مطلب آمده است.

تست هوش شماره ۱:

چند معما براي آن‌هايي که از به چالش کشيدن خود لذت مي‌برند + پاسخنامه

در اين معما سه برادر مي‌باشند و قرار هست پولي را بين آن‌ها تقسيم کنيم.
مبلغ ‎۳۶‎ ميليون تومان پول را بين سه برادر تقسيم کرده‌ايم. به هر يک از آن‌ها به اندازه‌ي سن خود پول برحسب ميليون تومان رسيده‌هست. برادر کوچک‌تر نصف پول خود را به تساوي بين دو برادر ديگر تقسيم مي‌کند. برادر مياني و بعد برادر بزرگ‌تر نيز همين کار را انجام مي‌دهند. در پايان پول هر سه برادر مساوي ميشود. برادر مياني چند سال دارد؟

الف» ۱۰      ب» ۱۰/۵      ج» ۱۱     د» ۱۱/۵      هـ» ۱۲

تست هوش شماره ۲:

معما‌هاي تصويري جالب و جديد

مري و بن با ۴ دوست خود زندگي مي‌کردند. يک روز، بن به خانه آمد و مري را بر روي مبل مرده يافت. کارآگاهي آمد و از هر ۴ دوستش بازجويي کرد:

ميا ۲ ساعت در آشپزخانه بود.

جين در اتاقش نقاشي مي‌کرد.

 جنيفر ۳ ساعت در استخر شنا مي‌کرد.

جان داشت کتاب مي‌خواند.

کارآگاه از همه خواست که دست‌هاي خود را به او نشان دهند و فهميد چه کسي به او دروغ گفته است. چگونه او آن را فهميد؟

تست هوش شماره۳:

چند معما براي آن‌هايي که از به چالش کشيدن خود لذت مي‌برند + پاسخنامه

۲ دوست؛ جيمز و مايکل؛ دريک جنگل بسيار خشک پياده روي مي‌کنند؛ آن‌ها ميبينند کـه در جنگل يک آتش ترسناک در حال نزديک شدن بـه ان‌ها اسـت. در طرف ديگر کوهي عظيم قرار دارد کـه امکان فرار از طريق ان غيرممکن اسـت. باد در حال آتش زدن جنگل بـه سوي ان‌ها اسـت و ان‌ها فکر ميکنند کـه آتش دريک روز بـه آن‌ها خواهد رسيد. مايکل بـه جيمز خاطرجمعي مي‌دهد کـه آن‌ها نمي‌ميرند و او در جعبه خود؛ غذا و آب کافي براي زنده نگه داشتن آن‌ها بـه مدت يک روز آورده اسـت.

برنامه فرار مايکل چيست؟

پاسخ تست هوش:

تست هوش شماره ۱:

گزينه «ب» درست است.

راه‌حل اول:

سن برادر بزرگتر را x سن برادر مياني را y و سن برادر کوچک‌تر را z در نظر ميگيريم:
x+y+z=۳۶ »
پول سه برادر بعد از مرحله‌ي اول به ترتيب برابر با y+z/۴، x+z/۴ و z/۲ خواهد بود.
پول سه برادر بعد از مرحله دوم به ترتيب برابر با
۱۶x+۴y+۵z» /۱۶» و ۴y+z» /۸» و ۴y+۹z» /۱۶» خواهد بود.
پول سه برادر بعد از مرحله‌ي سوم به ترتيب برابر با
۱۶x+۳۶y+۱۳z» /۶۴، «۱۶x+۴y+۵z» /۳۲» و ۱۶x+۲۰y+۱۴z» /۶۴» خواهد بود. پس بايد داشته باشيم:
۱۶x+۲۰y+۱۴z» /۶۴ = «۱۶x+۳۶y+۱۳z» /۶۴ = «۱۶x+۴y+۵z» /۳۲ »
با مقايسه‌ي رابطه‌هاي «۲» و رابطه‌ي «۱» به جواب x=۱۹/۵ و y=۱۰/۵ و z=۶ خواهيم رسيد٬ پس y=۱۰/۵ مي‌باشد.

راه‌حل دوم:

در پايان پول هر سه برادر باهم برابر شده هست پس در پايان مرحله‌ي سوم هر کدام از آنان ۳۶/۳ يعني ۱۲ ميليون تومان خواهند داشت. گذشته از اين مرحله «پايان مرحله دوم» برادر بزرگ‌تر يقينا ۲ ميليون تومان داشته هست «چون نصف پولش را براي خودش نگه داشته و نصف پولش را بين دو برادرش تقسيم کرده هست.»، چون برادر بزرگ‌تر نصف پولش را بين دو برادر ديگر به تساوي تقسيم کرده هست پس به هرکدام از آنان ۶ ميليون تومان داده هست.

پس گذشته از شروع مرحله‌ي پاياني پول برادر بزرگ‌تر ۲۴ ميليون تومان٬ پول برادر مياني ۶ ميليون تومان و پول برادر کوچک‌تر ۶ ميليون تومان بوده هست. با همين استدلال در ابتداي مرحله‌ي دوم برادر بزرگ‌تر ۲۱ ميليون تومان٬ برادر مياني ۱۲ ميليون تومان و برادر کوچک‌تر ۳ ميليون تومان دارا ميباشند و بالاخره در ابتداي مرحله‌ي اول برادر بزرگتر ۱۹/۵ ميليون تومان٬ برادر مياني ۱۰/۵ ميليون تومان و برادر کوچک‌تر ۶ ميليون تومان پول دارند.

تست هوش شماره ۲:

اگر جنيفر براي مدت طولاني در استخر شنا مي‌کرد، پوست کف دست او چروک مي‌شد.

تست هوش شماره۳:

آتش سوزي جنگل‌ها براي پخش شدن بـه چوب، بوته‌ها يا چمنزار‌ها احتياج دارند. وزش باد بـه سمت صخره خواهد بودو تمام پوشش گياهي منطقه را خواهد سوزاند. آن‌ها مي‌توانند در منطقه سوخته، پناه بگيرند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar