ایران/ اسب سوار برای جلب مشتری بیشتر رستوران به دستور صاحب رستوران در حال اجرای حرکت های نمایشی بوده که ناگهان فلش یک دوربین باعث وحشت اسب و ازدست دادن تعادل اسب سوار شده است.
در فیلم دیده می شود که چطور اسب سوار به همراه حیوان دست آموزش روی مشتریان و میزهای رستوران سقوط کرده و باعث وحشت مشتریان شده است.
گزارش ها حاکی است که در این حادثه هیچکس آسیب ندیده اما فیلم این اتفاق وحشتناک بیش از ۳هزار بار در فضای مجازی دیده شد و خشونت دوستداران حیوانات را برانگیخت.
کاربران به رفتار سوء‌استفاده گر انسان ها نسبت به اسب ها و دیگر حیوانات معترض بوده و چنین رفتارهایی را حیوان آزاری نامیده اند که در چنین شرایطی باعث وحشت شدید حیوان و ایجاد شرایط بد برای حیوان عنوان کرده که در این میان همواره ضررها و خطرهایی نیز برای انسان ها در پی داشته است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar