آخرین خبر/ روزى امیرمؤمنان (علیه السلام) با چند نفر از یارانشان در کنار مسجدى براى خواندن نماز توقف نمودند، به مردى که در آنجا ایستاده بود فرمودند: مرکب مرا نگهدار تا نماز بخوانم.
هنگامى که آن حضرت وارد مسجد شدند، آن مرد افسار اسب  را به سرقت برد و فروخت! امام علی (علیه السلام) پس از اتمام نماز از مسجد بیرون آمدند در حالى که دو درهم در دست

داشتند تا به عنوان مزد به آن مرد بدهند ولى مشاهده کردند که مرکب رها شده و افسارش به سرقت رفته! 

حضرت دو درهم را به یکى از خادمان‌شان دادند تا براى مرکب افسارى بخرد، خادم وارد بازار شد و با همان افسار به سرقت رفته مواجه گشت که دزد آن را به دو درهم فروخته بود، دو درهم را به مغازه‌دار داد و افسار را گرفت و نزد حضرت علی (علیه السلام) آورد، وقتى نگاه امام علی (علیه السلام) به افسار مرکب افتاد فرمودند: این مرد شتاب کرد و خود را از روزى حلالى که از دست من برایش مقرر شده بود محروم نمود و آن را تبدیل به حرام کرد!


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar