مصاف/ مردی شبی را در خانه ای روستایی می‌گذراند... پنجره های اتاق باز نمی شد.  نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند. با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد و سراسر شب را راحت خوابید.  صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است...! "او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود..!"
 افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام می دهد...

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar