آخرین خبر/ حضرت علی علیه‌السلام در رهگذر به مسجدی رسید. از قاطر پیاده شد که داخل مسجد برود، مردی در آنجا بود، قاطر را به او سپرد و وارد مسجد شد. آن مرد لجام قاطر را درآورد و با خود برد. امام علیه‌السلام در مسجد نماز گزارد، دو درهم در دست گرفته بود تا اجرت آن مرد را بدهد. موقعی که آمد، دید که قاطر بدون نگهبان و بی‌لجام است. دو درهم را به شخصی داد که برود و یک افسار بخرد. او در بازار آمد، لجام قاطر را در دکانی دید که مرد سارق آن را به دو درهم فروخته بود. فرستاده حضرت علی علیه‌السلام آن را به دو درهم خرید و نزد مولای خود برگشت و جریان را به عرض حضرت رساند.
امام علی علیه‌السلام فرمود: آدمی با بی‌صبری، خود را از رزق حلال محروم می‌کند و چیزی بیشتر از آن چه مقرر است، به وی نمی‌رسد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar