خراسان/ شخص عیب جویی لیلی را نزد مجنون بد جلوه می داد و می‌گفت: «کجای این لیلی زیباست که تو را عاشق کرده، برو زیبارویی پیدا کن و عاشق او شو تا کسی بر تو خرده نگیرد»! مجنون خنده‌ای کرد و گفت: «تو مو می‌بینی و من پیچش مو/ تو ابرو من اشارت‌های ابرو/ اگر بر دیده مجنون نشینی/ به غیر از خوبی لیلی نبینی» 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar