آخرین خبر/ نسبت عشق به من

نسبت جان است به تن

تو بگو .. 

من به تو مشتاق ترم ،

یا تو به من


شاعر: فاضل نظریبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar