آخرین خبر/ آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من...


شاعر: سهراب سپهریبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar