آخرین خبر/ یکی از دلایل گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا در بزرگسالی، سبک فرزندپروری سخت گیرانه و وجود والدینی است که بسیار سرزنشگر و مقایسه گر هستند، این دسته از والدین در امورات گوناگون، فرزندان خود را سرزنش می کنند. احتمالا میل به سطله‌گری و کمال‌گرایی این والدین، آنها را وادار به سرزنش و ایرادگیری می کند؛ که این امر میتواند مانع شکل‌گیری اعتماد به نفس و «خود» قوی در فرزندان شود. این گروه از والدین دخالت گر با چشمان ایرادگیر خود وضعیت درسی، بهداشتی، خوراکی و ارتباطی فرزندشان را رصد می‌کنند و با دخالت در تمامی لحظات زندگی آنان، اظهار نظر و دستوراتی دارند، از همان دوران کودکی فرزندان، بجای آنان، کارهایشان را انجام می‌دهند، بکن، نکن های آنها مرزهای شخصی فرزندان را سست و ضعیف می‌کند، آنها نسبت به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های فرزندان خود، بدبین و بی‌تفاوت اند؛ ولی کوچکترین ضعف‌ها و اشتباهات آنان را بزرگ می بینند و نسبت به موقعیت‌ها و رفتارهای فرزندان در آینده، نامطمئن هستند و مدام ناامیدی و بدبینی را به آنها القا می کنند؛ بطوریکه فرزندانشان باور می‌کنند که همواره حق با والدین است. فرزندان این گروه از والدین در حالت بهت زدگی و ناباوری، اعتمادی به توانایی‌ها و باورهای خود ندارند، که این امر منجر به شکنندگی شخصیت و عدم شکل گیری اعتماد به نفس و عزت نفس در آنها می شود.
صلاحشان نیست که به دست آید. به عبارت دیگر، بچه ها باید بتوانند زندگی را با استرس های معمولش تجربه کنند تا مستقل بار بیایند. 
بعضی والدین اجازه نمی دهند بچه ها سختی های معمول زندگی را تجربه کنند یا تبعات رفتارهای زشتشان را بفهمند و این کار را محبت می دانند؛ مانند بچه ای که مشقش را نمی نویسد و مادرش به جای او تکالیفش را انجام می دهد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar