طلا/ در این تصویر یکی از این دخترها با بقیه متفاوت است که شما باید زیر 15 ثانیه آن را پیدا کنید؟

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است دختر کوچولوی متفاوت را پیدا کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

..

.

..

.

.

 پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar