آخرین خبر/ مگر می شود تو را دید و
برایت شعر نگفت؟

کدام شاعر
چنین فرصتی را از دست می دهد؟

تمام شاعران
با دیدنِ تو
به حالِ خودشان برای تو شعر میگویند
حتی بی آنکه بخواهند

اما تو
باید
فقط
شعرهای من را بخوانی
آنها را به حال خودشان بگذار

بگذار
یک بار هم که شده
عاشق به معشوق
حکم کند

تو
باید
فقط
شعرهای من را بخوانی

شاعر: افشین یداللهی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar