خراسان/ روان‌شناس‌ها می گن احساس‌تون رو به دیگران منتقل کنین، بذارین بدونن دوست‌شون دارین. بذارین حسِ خوب داشته باشن، اما من به هر کی گفتم یک چیزی شد.
* به مامانم گفتم: «مامانی دوستت دارم» جواب داد: «برو خودت رو لوس نکن خرسِ گنده، خجالت نمی‌کشه، تو اگه منو دوست داشتی این وضع اتاقت نبود که مثل بازار شام به هم ریخته است. اگه منو دوست داشتی اون روز که عمه‌ات گفت به بابات رفتی یه چیزی بهش می‌گفتی»... 10 دقیقه‌ای تمام تاریخ خانواده و اشتباهات یک‌ماه اخیر من رو شرح داد و تهش  زد زیر گریه.
* بعد رفتم به بابام گفتم: «سلام مشتی، خیلی دوستت دارم». نگاهی کرد و لیوان خالی چایش رو داد به من و گفت: «باشه، پس برو یه چای بریز ببینم راست می گی یا نه؟»
* رفتم به داداشم گفتم: «سلطان، خیلی دوستت دارما». گفت: «نوکرم داداش، خیلی آقایی، سالار...» بعدشم محکم بغلم کرد و گفت: «تیر هوایی داری عشقی، خیلی خوشحالم کردی، پس 100 بده با بچه‌ها می خوام برم بیرون هیچی ندارم. روم نمی شه به بابا بگم، اون سویشرت خاکستریت رو هم می‌پوشم.»
* غمگین رفتم به خواهر کوچک ترم گفتم: «آبجی نازم، دوستت دارم». گفت: «ممنون داداشی، اما من به‌خاطر تو به مامان اینا دروغ نمی گم، هرکاری کردی به خودت مربوطه، انتظار ماست مالی از من نداشته باش». گفتم: «نه بابا، اشتباه می‌کنی...» گفت: «همین‌که گفتم، مسئولیت‌پذیر باش، زشته به‌خدا».
 
دانیال دایی داووداینا

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar