آخرین خبر/ حاج_آقا_مجتبی_تهرانی: حواستان را جمع کنید. ما همۀ این‌ها را قبول داریم. امّا این را هم قبول داشته باشی که دل امام زمان(عج) را به درد نیاوریم. نشسته‌ای که فکر کنی؟ بله یگانه آرزو این است که قابلیت پیدا کنیم به این که خدمتش برسیم، زیارتش بکنیم، همه این‌ها درست، امّا می‌دانی چه کسانی موفق می‌شوند؟ آنها که دلش را به درد نمی‌آورند. یکی از بزرگان را من می‌گویم، (رضوان‌الله تعالی علیه) ایشان فرمود: گفت خودت را برو اصلاح کن. همان تعبیرات زیبا که برو آدم شو، خود حضرت می‌آید پیش تو. تو بی‌خود دنبال می‌گردی و دربدری. ما باید این طور باشیم. البته این‌ها دریای کرم هستند و در این شبهه‌ای نیست. ما هم وظیفه‌ای داریم. پای یک بچّه هم که توی چاله برود من دلم می‌سوزد. سؤال می‌کنم طرف بخورد زمین و یک خراش دستش بردارد. به خدا قسم امام زمان(عج) از معصیت من خیلی بیشتر ناراحت می‌شود چون محبّتش خیلی زیاد است. شما نمی‌دانید و من هم نمی‌توانم بگویم. شما نمی‌دانید امام زمان(عج) چقدر ما را دوست دارد. بابا، ننه، این‌ها کی‌اند؟ این‌ها کی‌اند؟ مال اینه که از دست ما ناراحت می‌شوند. می‌گوید تو که متصّل به من هستی. درست است یا نه؟ ضربه به تو، ضربه به من است. این است مسئله.چکار کنم بحثم به اینجا کشیده شد، من گاهی می‌گویم شاید مشتبه ز کعبه به این خانه آمد خودش آمده تقدیر بحث من بود که به اینجا رسیدیم. ما باید مراقب باشیم. مکرراً گفت‌ام ما یک جوری عمل می‌کنیم مثل این که بی‌صاحبیم. ما بی‌صاحب نیستیم و صاحب داریم. ما آقابالاسر داریم، ما دلسوز داریم. تمام هستی ما از اوست به یک معنا، این از فیض اوست. چرا غافلیم؟ نباید غافل باشیم. نسبت به تمام امور باید مراقبت داشته باشیم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar