باشگاه خبرنگاران/ امام علی علیه السلام فرمودند: «إذا لَقیتُم إخوانَکُم فَتَصافَحوا وأظهِروا لَهُمُ البَشاشَةَ وَالبِشرَ؛ تَتَفَرَّقوا وما عَلَیکُم مِنَ الأَوزارِ قَد ذَهَبَ.» «چون با برادران خود رو به رو شدید و دست دادید و خوشرویى و گشاده رویى نشان دادید، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخته است.»

منبع:الخصال

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar