آخرین خبر/ مرد نادانى درد چشم سخت گرفت و به جاى پزشک نزد دامپزشک رفت. دامپزشک همان دارویى را که براى درد چشم حیوانات تجویز مى کرد به چشم او کشید و او کور شد. او از دست دامپزشک شکایت کرد. دادگاه دو طرف دعوا را حاضر کرده و به محاکمه کشید. راى نهایى دادگاه این شد که قاضى به دامپزشک گفت: برو هیچ تاوانى بر گردن تو نیست، اگر این کور خر نبود براى درمان چشم خود نزد دامپزشک نمى آمد.
هدف از این حکایت آن است که: هر کس کارى را به شخص ناآزموده و غیر متخصص واگذارد، علاوه بر اینکه پشیمان خواهد شد، در نزد خردمندان به عنوان کم خرد و سبک سر خوانده خواهد شد.
ندهد هوشمند روشن راىبه فرومایه کارهاى خطیربوریا باف اگر چه بافنده استنبرندش به کارگاه حریر

منبع  : بازنویسی از گلستان سعدی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar