فرارو/ طناب بانجی جامپینگ یک گردشگر هنگام پرش از ارتفاع ۳۰ متری پاره شد و او به شدت به سطح آب برخورد کرد.
  
هنگام پایین پریدن یک گردشگر از بانجی جامپینگ، طناب این بازی خطرناک پاره شد و این مرد به شدت سقوط کرد.

ویدئو منتشر شده از این حادثه نشان می‌دهد که گردشگری به نام «مایک» در تایلند هنگام پایین پریدن از بانجی جامپینگ، طناب پاره شد و این مرد به شدت از ارتفاع ۳۰ متری سقوط کرده است.

در این گزارش آمده است که این فرد پس از سقوط شدید از ارتفاع حدود ۳۰ متری (معادل با ۱۰ طبقه)، به شدت در آب سقوط کرده و بی‌هوش شده است.

این حادثه که در فوریه گذشته در تایلند رخ داده است، این مرد بر اثر برخورد با آب به شدت مجروح شده است.

پرش بانجی یا بانجی جامپینگ فعالیتی است که در آن باید ترس تان را کنار بگذارید و از ارتفاع نسبتا زیاد به پایین بپرید.

در این بازی محافظ و طناب فنرداری به شما وصل می‌کنند تا از ارتفاعی بلند به پایین می‌پرید و پیش از آنکه به زمین برسید با خاصیت ارتجاعی طناب تان در هوا معلق می‌شوید.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar