آخرین خبر/ « کارش زار بودن »: این اصطلاح به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود؛ کارم زار است، کارت زار است ، کارش زار است و …زار بودن ،اشاره به زاریدن است ، زاریدن که معمولا" به شکل زک و زار در ادبیات ایران استفاده می‌شود یعنی :شکایت و ناله کردن …پس به طور طبیعی کاری زار است ، یعنی کار آن قدر دچار مشکل و گرفتاری می‌شود که به گریه و ناله و شکایت و گلایه منتهی می‌شود، پس کار زار شدن یعنی:پیچیده شدن کار به شکل منفی ..یا به دردسر افتادن ….یعنی کار به جایی رسیده که جز گریه کردن کاردیگری ندارد.البته برخی ریشه را به زاره می‌رسانند ، زاره چشمه‌ای معروف در بحرین است که خب با گریه کردن تناسب دارد .

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar