آخرین خبر/ در یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت مادرش از پنجره نگاهش می‌کرد و از شادی کودکش لذت می‌برد مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی پسرش شنا می‌کردمادر وحشت زده به سمت دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد پسرش سرش را برگرداند ولی دیگر دیر شده بود تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر آب بکشد مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش را گرفت تمساح پسر را با قدرت می‌کشید.
 ولی عشق مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام تمساح رها شود کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود، صدای فریاد مادر را شنید و به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد پسر را سریع به بیمارستان رساندند دو ماه گذشت تا پسر بهبودی پیدا کند پاهایش با آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهایش جای زخم ناخنهای مادرش مانده بود خبرنگاری که با کودک مصاحبه می‌کرد از او خواست تا جای زخم‌هایش را به او نشان دهد پسر پاهایش را بالازد و با ناراحتی زخم‌ها را نشان داد سپس با غرور بازوهایش را نشان داد و گفت این زخم‌ها را دوست دارم، اینها خراش‌های عشق مادرم هستند گاهی مثل یک کودک قدرشناس، خراش‌های عشق خداوند را به خودت نشان بده خواهی دید چقدر دوست داشتنی هستند

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar