آخرین خبر/ آیا با شستن بدن سگ و حمام کردن، شما می‌توانید بزاقش را پاکسازی کنید؟
ذات سگ لیسیدن مخرجش است. یعنی پس از مدفوع، مخرجش را با لیسیدن پاک می‌کند. سپس با زبان تمام اجزای بدنش را می‌لیسد یا می‌خاراند. یعنی از زبان حیوان گرفته تا کل بدنش آلوده است.
این کرم ها در بدن حیوان فعال نیستند و نمی‌تواند تکثیر شوند، اما در بدن انسان، محیط خوبی برای تکثیر و رشد است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar