آخرین خبر/ اسرار وضو، این وضو که بیش از چهار یا پنج دقیقه وقت نمی برد؛ این عبادت است، حضور قلب می خواهد، قصد می خواهد، نیت می خواهد. با این، انسان ساخته می شود؛ بعد دیگر کم کم یک شامه ای پیدا می کند که از بوی گناه منزجر است، می گوید: حیف من نیست که حالا دست به یک همچنین کاری بزنم! دیگر از آن به بعد آسان می شود، یعنی انسان از آن به بعد به آسانی ترک گناه می کند و آنچه را که باید لذت ببرد، از اطاعات و فضیلت های فراوان است که لذت هم می برد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar